Son Dakika Haberler

Milli Piyango idaresi hangi kamu işletmesine aittir?

Milli Piyango idaresi hangi kamu işletmesine aittir?
Okunma : Yorum Yap

Milli Piyango idaresi hangi kamu işletmesine aittir? Özel Bütçeli Devlet İşletmeleri arasında yer alır. Yanı sıraKüçük ve Orta Ölçekli San.Gel. Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ‘de bu alana dahildir.

Milli Piyango idaresi hangi kamu işletmesine aittir?

  • Özel Bütçeli Devlet İşletmeleri arasında yer alır

Özel Bütçe Nedir?

Özel Bütçe: Bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesini ifade etmektedir.

(*) ÖZEL BÜTÇELİ KURUM VE KURULUŞLAR

1. Anadolu Ajansı A.Ş. Genel Müdürlüğü
2. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
3. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
4. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
5. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
6. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Mrk. Bşk.
7. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı
8. Basın-İlan Kurumu Genel Müdürlüğü
9. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.Genel Müdürlüğü(BOTAŞ)
10. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
11. Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü
12. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
13. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
14. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
15. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
16. Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı
17. Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü
18. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
19. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
20. Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı
21. Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos.Sig.Kur.Gn.Md.lüğü(Bağ-Kur)
22. Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü
23. GAP İdaresi Başkanlığı
24. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri
25. İller Bankası Genel Müdürlüğü
26. İthalatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri
27. Kamu İhale Kurumu Başkanlığı
28. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
29. Kefalet Sandığı Başkanlığı
30. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri A.Ş.Genel Müdürlüğü
31. Küçük ve Orta Ölçekli San.Gel. Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
32. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
33. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
34. Merkezi Kayıt Kuruluşu
35. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
36. Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı
37. MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
38. Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü(OYAK)
39. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
40. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
41. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı
42. Rekabet Kurumu Başkanlığı
43 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı
44 Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğü
45 Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü
46 Şeker Kurumu Başkanlığı
47 T.C. Merkez Bankası Başkanlığı
48 T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
49 T.C.Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
50 T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
51 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
52 Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığı
53 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
54 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
55 Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği
56 Türk Dil Kurumu Başkanlığı
57 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
58 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı
59 Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı
60 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
61 Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü
62 Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı
63 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı
64 Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı(TÜBA)
65 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK)
66 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü
67 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
68 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
69 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü
70 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı
71 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
72 Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı
73 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
74 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
75 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanlığı
76 Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü
77 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)
78 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
79 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
80 Türkiye Vakıflar BankasıT.A.O.Genel Müdürlüğü
81 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (TODAİE)
82 Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
83 Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü
84 Ulusal Bor Enstitüsü Başkanlığı
85 Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
86 Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

error: Content is protected !!